Fresherie Bistro

Navigace

Obchodní podmínky a Pravidla věrnostního programu Fresherie Bistro

Provozovatelem věrnostního programu FRESHERIE BISTRO je společnost NUDE Juice and Smoothie co., s. r. o., IČ: 272 02 071, se sídlem U Zahradního města 3190/2a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 104089 (dále jen „Společnost“).

Výhody věrnostního programu FRESHERIE BISTRO jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty FRESHERIE BISTRO se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a zároveň vysloví souhlas s pravidly věrnostního programu FRESHERIE BISTRO dle těchto obchodních podmínek a pravidel věrnostního programu FRESHERIE BISTRO.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu FRESHERIE BISTRO (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.

Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha provozovny FRESHERIE BISTRO, jenž sídlí na adrese Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00 (dále jen „provozovna FRESHERIE BISTRO“). K aktivaci věrnostní karty je nutné, aby zákazník nejprve vyplnil registrační formulář. Tento registrační formulář je možné vyplnit na webových stránkách Společnosti: www.fresherie-bistro.cz v sekci věrnostní program. Data držitelů věrnostní karty uváděná do registračního formuláře budou obratem zavedena do databáze držitelů věrnostních karet.

Další výhody plynoucí z registrace:

 

  • možnost blokace karty a zachování zůstatku
  • speciální nabídky a pozvání na akce, soutěže

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018.

V Praze dne 24.5.2018

NUDE Juice and Smoothie co., s.r.o.

 


CLOSE
CLOSE